✿ O nás ✿

" Malý statek, který se snaží o velké věci "

Malostatek Blatiny je občanské sdružení působící mezi středočeskými městy Votice a Sedlčany. Založeno bylo v lednu roku 2012. Zázemí sdružení tvoří malý statek a přilehlé louky a pastviny. Samotný malostatek stojí jako poslední stavení ve vsi a pozemky tvoří jednotný celek za statkem směrem od vesnice. Malostatek Blatiny působí v Šebáňovicích od roku 2008, kdy byl statek zakoupen a započalo se s rozsáhlou rekonstrukcí.

Obyvatelé

Trvalými obyvateli z řad člověčí říše je Matouš Horák (já), jeho manželka Martina Horáková a jejich dva malí synové Matouš a Přemysl. Dále nám nenahraditelně vypomáhá maminka pana malostatkáře, paní Hana Slavíková. Na malostatku se nalézá široké portfolio členů z řad říše zvířecí. Některá zvířata k nám přišla po svých, některá jsme nalezli, některá byla zachráněna před zbytečnou smrtí, některá před bídnými životními podmínkami a některá byla i zakoupena. Zvířata, která jsme zakoupili, byla především zvířata, která u nás na statku plní hospodářský význam (v současné době se jedná pouze o ovečky a slípky). Tím pomáhají částečně si vydělat na své staré, handicapované, třínohé . . . či jinak znevýhodněné a hospodářsky jinak nevyužitelné kamarády. Na rozdíl od lidí mají zástupci fauny téměř vždy radost ze života a část této radosti přechází i na lidi, kteří se ocitají v jejich bezprostřední blízkosti. To je ta energie, která dobíjí jak nás malostatkáře, tak mládež sem docházející a i členy exkurzí a ubytované u nás na statku.

Využití zvířat

Není mnoho nekrvavých způsobů, jak využít toto široké spektrum zvířat. My jsme jich pár našli. Poskytujeme ubytování pro organizované skupiny mládeže, které zahrnují svezení na koni, procházku s volkemu nebo třeba s divokým prasetem. Toho také využíváme při exkurzích na statku a programech pro rodiny s dětmi. Zde si mohou všichni pohladit většinu zvířat a výklad je zaměřen především na rozdíl dnešního a dřívějšího hospodaření. U divokých handicapovaných zvířat se můžete dozvědět zase to, co si v encyklopediích nepřečtete. Půldenní programy pro rodiny s dětmi stvrzují rodinný kolektiv pomocí her spojených se zvířaty (pastva hus, přehánění ovcí atd.).

Kultura

Na statku pořádáme také folkové koncerty, harmonikářská posezení pro starší a jiné kulturní akce. Díky tomu opět seznamujeme veřejnost s naším projektem a pomáháme i rozšiřovat podvědomí lidí o důležitosti jednotlivých zvířecích druhů. Vrcholem sezony bývá živý zvířecí Betlém, který je volně přístupný pravidelně na Vánoce v naší stodole. Výtěžek z těchto akcí je použit k pořádání kulturně-pracovních víkendovek pro studenty i pracující.

Aktivity pro mládež

Mezi tradiční aktivity malostatku patří i práce, a to každodenní. Vzhledem k tomu, že práce ještě nikoho nezabila, poskytujeme ji částečně jako terapii pro mládež, která "neví co se sebou". Trávit tak u nás mohou prázdniny, všední odpoledne i víkendy. U nás se naučí jezdit na koni, kydat a stlát, krmit jednotlivé druhy zvířat, chlapci třeba řídit auto a traktor, brousit, řezat, vrtat ... a dámy česat vlnu, příst na kolovrátku nebo se starat o zahrádku. Pomocí těchto činností se snažíme pomoci překonat složitější období náctiletých. Díky bohatému programu, pocitu potřebnosti a následné únavě jsou výsledky více než kladné. Nikoho nenutíme zde být ani k nám pravidelně docházet, je to pouze na vlastní iniciativě přítomných pomocníků.

Aktivity pro dospělejší

Dále pořádáme v pravidelných intervalech takzvané víkendovky. Jsou to kulturně-pracovní akce, pro mladší generaci z řad studentů i pracujících. Při těchto víkendových akcích se v sobotu věnujeme klasickým hospodářským činnostem a neděle se obětuje na menší výlet po okolí. Studenti si mohou s sebou přivézt i své kamarády, rodinné příslušníky nebo i psy. Členové těchto akcí si hradí jen dopravu. Stravu a ostatní výlohy se hradí z účtu statku. Večery se tráví především hraním na kytaru, harmoniku a klábosením. Víkendovky se hradí z výtěžku z letních koncertů a kulturních akcí.

Ekologie

Jako další aktivity sdružení můžeme uvést budování kladného vztahu k přírodě, základy ekologie, botaniky, péče o volně žijící živočichy nebo zkrášlování okolní krajiny. Pozemky v majetku statku jsou obhospodařovávány s citem a s přihlédnutím na ostatní živočišné i rostlinné druhy a biodiverzitu obecně. V okolí provádíme i biomonitoring především chráněnných živočišných druhů.

Jednou větou

Malostatek Blatiny a přátelé zapojeni do jeho činnosti se snaží pomáhat lidem, dětem i zvířatům ze své bezprostřední blízkosti. Především však těm, kteří to potřebují.

To znamená . . .

Nemůžeme pomoci každému, a tak se snažíme pomáhat hlavně těm, o kterých se doslechneme nebo jsme přímými svědky jejich strádání. Bohužel takových lidí, dětí i zvířat rok od roku přibývá a někteří dokonce sami vyhladávají azylzde u nás, na Malostatku Blatiny.

Facebook.com

Více o našem (Vašem) statku se dočtete na těchto stránkách nebo na našich facebookových stránkách, na kterých najdete nejnovější aktuality a mnooooho fotek

Omluva

Omluvte mé gramo, vzhledem k časté absenci ve státních vzdělávacích zařízeních. S omluvou Matouš Horák - předseda sdružení, správce stránek a autor textů.